Selamat Datang ke Laman Blog Rasmi Pasukan Pengakap Kelana G (Unit Laut) Daerah Kuala Terengganu. links.


Jumaat, 15 Februari 2013

Skim Latihan Pengakap Kelana | Rovers Scouts Training Scheme

 Lencana Keahlian
Sebelum dilantik menjadi ahli serta mendapat lencana keahlian, seseorang itu akan diuji dalam perkara-perkara berikut:

1. Memahami dan menerima Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap
2. Dapat menerangkan tujuan pergerakan Pengakap dan menyedari peranan Pengakap Kelana
3. Mengetahui sejarah pergerakan Pengakap di malaysia dan pergerakan Pengakap Antarabangsa
4. Menjalankan kerja-kerja amal kepada masyarakat setempat bersama pasukan seminima ENAM (6) jam
5. Mengetahui cara mengikat dan menggunakan simpulan dan ikatan berikut: Simpulan dan ikatan :- Buku Sila, Bunga Geti, Simpul Manuk, Tindih Kasih,Lilit Dua Simpul, Lilit Pemati Biasa, Ikatan Seraya dan Ikatan Serong

Membership badge
Prior to becoming a member and get a badge of membership, a person will be tested in the following areas:

1. Understand and accept the Scout Honour and Scout Law
2. Able to explain the purpose of the Scouting movement and recognize the role of a Rover Scout
3. Knowing the history of the Scouting movement in Malaysia and the International Scout movement
4. Carry out charitable work for the local community with the team at minimum SIX (6) hours
5. Some basic knots


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

***Sumber daripada Laman Web PPM

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...